5 praktische tips om ongedierte uit uw magazijn te weren

De rat is in opmars en het gebruik van buiten-lokaas is per 1 januari 2015 praktisch bijna verboden. Hoe houd je ongedierte buiten de deur van het magazijn? Cordy Volkers van Bessels architekten & ingenieurs geeft vijf praktische tips om een magazijn ongediertevrij te houden. Ongedierte in het magazijn voorkomen Klachten over aangevreten verpakkingen, kapot […]

Bestrijding Zwarte rat een probleem in de praktijk?

Zoals wij in onze nieuwsbrief en via sociale media u de laatste tijd op de hoogte hebben gehouden van het per medio 2014 verbod van rodenticiden (bestrijdingsmiddelen voor ratten en muizen) op basis van anticoagulantia (anti bloedstollende werking) buiten gebouwen, zullen er in de praktijk problemen optreden bij de bestrijding van bruine ratten en met […]

Verbod bestrijdingsmiddelen voor ratten buiten gebouwen.

Verbod toepassing bestrijdingsmiddelen voor ratten (en muizen) buiten gebouwen. Zoals reeds eerder vermeld is het per 4 januari 2015 voor alle professionele plaagdierbeheersingsbedrijven verboden om bestrijdingsmiddelen voor bruine ratten (en muizen) buiten toe te passen. Met deze nieuwe regelgeving wordt het hoge risico voor doorvergiftiging van niet-doelorganismen, zoals roofvogels en niet-doel zoogdieren voorkomen. Bovendien betreft […]

VCA * behaald door Mega-Des Plaagdierbeheersing.

Ons bedrijf heeft het VCA* certificaat behaald. VCA is een afkorting van Veiligheids Checklist Aannemers. Met het behalen van het certificaat voldoen wij aan de eisen welke betrekking hebben op veiligheidsvoorlichting- en opleiding, risico-inventarisatie, keuring van materialen en gereedschappen en het ter beschikking stellen van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s). Alle operationele medewerkers van Mega-Des zijn door […]

Wat is nu eigenlijk Integrated Pest Management (IPM)

Alle beheersing en bestrijdingstechnieken binnen Mega-Des worden uitgevoerd binnen de doelstelling van IPM. IPM is gebaseerd op de Internationale principes van het Integrated Pest Management. Deze wijze van beheersen van dierplagen heeft als doel het duurzaam voorkomen (dus niet alleen bestrijden!) van dierplagen in productieprocessen, (groot)keukens, horeca en overige ruimtes waar voedsel verbruikt en/of genuttigd […]