Verbod bestrijdingsmiddelen voor ratten buiten gebouwen.

Verbod toepassing bestrijdingsmiddelen voor ratten (en muizen) buiten gebouwen. Zoals reeds eerder vermeld is het per 4 januari 2015 voor alle professionele plaagdierbeheersingsbedrijven verboden om bestrijdingsmiddelen voor bruine ratten (en muizen) buiten toe te passen. Met deze nieuwe regelgeving wordt het hoge risico voor doorvergiftiging van niet-doelorganismen, zoals roofvogels en niet-doel zoogdieren voorkomen. Bovendien betreft […]

VCA * behaald door Mega-Des Plaagdierbeheersing.

Ons bedrijf heeft het VCA* certificaat behaald. VCA is een afkorting van Veiligheids Checklist Aannemers. Met het behalen van het certificaat voldoen wij aan de eisen welke betrekking hebben op veiligheidsvoorlichting- en opleiding, risico-inventarisatie, keuring van materialen en gereedschappen en het ter beschikking stellen van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s). Alle operationele medewerkers van Mega-Des zijn door […]

Wat is nu eigenlijk Integrated Pest Management (IPM)

Alle beheersing en bestrijdingstechnieken binnen Mega-Des worden uitgevoerd binnen de doelstelling van IPM. IPM is gebaseerd op de Internationale principes van het Integrated Pest Management. Deze wijze van beheersen van dierplagen heeft als doel het duurzaam voorkomen (dus niet alleen bestrijden!) van dierplagen in productieprocessen, (groot)keukens, horeca en overige ruimtes waar voedsel verbruikt en/of genuttigd […]

John Noort is Servicemanager voedselveiligheid en IPM

Per 1 oktober 2014 jl. is John Noort Fulltime werkzaam bij Mega-Des als Servicemanager voedselveiligheid. John heeft een zeer ruime ervaring op het gebied van voedselveiligheid binnen zorginstellingen, middelgrote en grote (levensmiddelen) industrie en IPM.John heeft zelf gewerkt in de voedingsmiddelenindustrie en was daar verantwoordelijk voor het opzetten van o.a. GMP en introductie Integrated Pest […]