Nieuwsbrief 

April 2015 - voedselproductie en voedselveiligheid

Beste klanten en andere geinteresseerden in onze nieuwsbrief.

Vorig jaar stond voor ons in het teken van kwaliteit en licenties, we hebben veel licenties behaald of wederom verlengd.

Nu is het tijd om de dagelijkse gang van zaken wee rop te pakken.
In deze nieuwsbrief informeren wij u over voedselveiligheid.

Sinds oktober 2014 is John Noort bij ons in dienst en hij kan u verder helpen met microbiologische analyses en wateronderzoeken.

Naast deze specialisaties is hij de expert in het adviseren en begeleiden van onze klanten bij het oplossen van plaagdierproblemen.

Intussen is onze website: www.voedselveiligheid.org/  online en kunt u daar alle informatie vinden van de werkzaamheden die John Noort voor u kan uitvoeren.

Met vriendelijke groeten,

Alex Mars
Directeur
Mega-Des Plaagdierbeheersing BV

---
Voedselinfecties en ziekmakende bacterien

Voedselinfecties en ziekmakende bacterien

Ziekmakende micro-organismen kunnen een voedselvergiftiging of een voedselinfectie veroorzaken.Deze bacteriën kun je noch zien en zeker niet ruiken. Het eten bederft niet door deze bacteriën en alleen een laboratoriumtest kan aantonen dat ze erin zitten. De meest bekende ziekmakende bacteriën in eten zijn: …Lees verder

In het jaar 2015 zal de NVWA met name in de visverwerkende sector extra actieve controles gaan uitvoeren.  Wat deze controles inhouden leest u hier

---

Zijn extra bezoeken nu wel of niet gratis?!

Zoals u al in de vorige nieuwsbrieven heeft kunnen lezen, is de wet m.b.t. Plaagdierbeheersing drastisch veranderd en het einde is nog niet in zicht.
Als Mega-Des een aanvraag krijgt voor het opstellen van een plan van aanpak en kosten voor een plaagdierbeheersplan wordt het volgende scenario aangehouden volgens nieuwe wetgeving!!
Mega-Des start altijd met een zogenaamde Plaagdier Risico Inventarisatie (PRI) met name voor ratten en muizen wordt geïnventariseerd:
A. Hoe kunnen beesten binnen komen? (bouwkundig)
B. Hoe is de hygiëne? (is er voedsel) en waar kunnen zij nestelen?
C. Opslag, logistiek en onderhoud groenvoorziening.
Hiervan wordt een duidelijke rapportage opgemaakt, indien nodig ondersteund door foto’s met aanbevelingen.
Deze aanbevelingen zijn niet vrijblijvend!!.
De opdrachtgever dient de geadviseerde maatregelen op te volgen, dit is ook wettelijk vastgelegd. Indien de aanbevelingen niet worden uitgevoerd is Mega-Des in overtreding en kan door de handhavende instanties een boete worden opgelegd. Dit geldt ook voor de opdrachtgever.

Indien maatregelen getroffen zijn zal Mega-Des aanvang nemen tot verdelging van plaagdieren.
Als beide partijen de werkzaamheden uitvoeren zoals boven vermeld, is een plaagdierprobleem terug te brengen tot een aanvaardbaar minimum. Afhankelijk van het bedrijf en de noodzaak wordt veelal een overeenkomst afgesloten met 8 inspecties per jaar waar gekeken wordt of er nieuwe infestaties cq. geadviseerde maatregelen blijvend worden opgevolgd en /of nieuwe adviezen noodzakelijk zijn.
Aldus blijft het voorkomen van plaagdieren op een niveau wat niet kan uitgroeien tot een onbeheersbare, kostbare plaag.
In onze overeenkomsten zijn alle bovenstaande maatregelen opgesomd en bij een plotselinge uitbraak kunnen wij dan ook over gaan tot extra behandelingen. Echter, indien de gemaakte afspraken niet worden opgevolgd of als er een verborgen gebrek wordt geconstateerd, worden extra benodigde inspecties in rekening gebracht.
De wering en opvolging van geadviseerde maatregelen is de ruggengraat van een goede Integrated Pest Management benadering.

---

Digitale registratie en online agenda.

Mega-Des verricht sinds 2014 bij een groeiend aantal klanten, in plaats van het handmatige logboek, een digitale rapportage via de applicatie van Allscan Iris.

De rapportages van de plaagdierbeheersing kunnen worden samengevoegd met de analyses van de voedselveiligheid waardoor u alle uitslagen van Legionella, Listeria, E-coli, plaagdieren etc. in één overzichtelijke webbased applicatie beschikbaar hebt.
Altijd direct bijgewerkt na het laatste bezoek, overzichtelijk en direct opvraagbare trendanalyses.

Voor één of meerdere locaties wordt dit digitaal logboek via Internet ter beschikking gesteld. Via een beschermde inlogcode kan dan door een contactpersoon alle relevante informatie opgevraagd en ingezien worden.
Het betreft dan onder meer, planning, plattegronden met overzicht van lokaasdepots, geadviseerde weringsmaatregelen, nacontroles, productinformatie van toegepaste middelen, veiligheidsbladen (MSDS), vakbekwaamheidsdiploma’s van onze medewerkers etc. 
Na elke controle en/of bestrijdingsactie wordt men op de hoogte gesteld van onze bevindingen door middel van een email.

Het logboek is ook via PC, Tablet of Smartphone ter inzage voor eventueel handhavende/ auditerende instanties.

 Wat kunt u zoals vinden in Allscan iris

• Adviezen, acties en nacontroles zijn opvraagbaar

• Alle informatie is op te vragen via tablet, PC met wachtwoord.

• Van elk bezoek en actie direct bericht via mail.

• Plattegronden, PRI en planning.

• Trend analyses.

• Documenten, licenties en MSDS bladen 

• Rapporten worden na elk bezoek direct gegenereerd.

• Contractgegevens.

• Diepte inspecties + foto’s.

• Voedselveiligheid analyses

---

Nieuwe Medewerker voor Zuid-Holland

Uitbreiding van het aantal klanten, uitbreiding van de activiteiten, uitbreiding van het werkgebied; dit vraagt om uitbreiding van ons team!
Om ons volledig te kunnen richten op alle mooie toekomstplannen is een nieuwe medewerker in dienst getreden om de uitvoering in de buitendienst te versterken. Mark zijn werkzaamheden zullen in grote lijnen in de regio Zuidwest Nederland plaatsvinden. Hierbij stelt hij zich kort voor:

Mijn naam is Mark Schimmel ik ben 30 jaar, en woon met mijn vrouw en 2 kinderen in Gouda.

Na mijn opleiding Sociaal Pedagogische hulpverlening ben ik vanaf 2006 werkzaam geweest in de hulpverlening als groepsleider begeleid wonen tot 2009. Ik was op zoek naar een baan waar mijn kwaliteiten met betrekking tot communicatie en eigen verantwoordelijkheid tot zijn recht kwam en heb toen de opleiding tot bestrijdingstechnicus gevolgd.
Ik ben sinds 2009 werkzaam in de plaagdierbeheersing.
Wat mij aantrekt in het vak is de grote mate van zelfstandigheid, diversiteit aan klanten en locaties en de uitdaging om klanten structureel van een probleem af te helpen.
De advisering en communicatie met de klant is mij op het lijf geschreven.
Dit hoop ik te vinden bij Mega-Des een jong en dynamisch bedrijf dat zich inzet in de plaagdierbeheersing als trendsetter in de benadering met als uitgangspunt IPM, oftewel preventie voor bestrijding.
Ik hoop u gauw eens te spreken!

---

Spinnen bestrijdingen

Vorig jaar heeft Mega-Des proef gedraaid met een nieuw middel dat op de markt is - Anti-Spin - de werkzaamheden werden uitgevoerd door Arla-services die de rechten heeft voor het gebruik en verkoop van dit middel.
Bij een aantal klanten hebben we dit middel gebruikt en de toepassing beoordeelt.
Zowel de klanten als wij waren zeer tevreden over het resultaat.

Het middel werkt zonder gif en dood de spinnen niet maar zorgt ervoor dat de spinnen weg blijven van uw pand.

Andere middelen doden de spinnen en in dat geval bent u in overtreding en dus strafbaar, boetes beginnen bij € 9.000,- per overtreding.
Mocht u dus last hebben van spinnen en u wilt dit veilig en verantwoord doen, bel ons dan voor een vrijblijvende afspraak en prijsopgaaf.

U kunt het middel ook bestellen in onze webshop

---