Nieuwsbrief 

Januari 2018 - IPM Maatregelen!

Beste klanten en andere geïnteresseerden in onze nieuwsbrief.

Allereerst willen wij u natuurlijk een gezond, liefdevol en succesvol 2018 wensen.
De economie bloeit weer volop dus wij hopen dat iedereen een fantastisch jaar gaat krijgen. 

 

Deze nieuwsbrief staat helemaal in het teken van IPM.
Ook bij het bestrijden van plaagdieren is voorkomen altijd beter dan genezen. 

Wij wensen u een mooi en plaagdiervrij 2018 toe!

Met vriendelijke groeten,

Alex Mars
Directeur
Mega-Des Plaagdierbeheersing BV

---

NIEUWE MEDEWERKERS

Uitbreiding van het aantal klanten, uitbreiding van de activiteiten, uitbreiding van het werkgebied en intensievere controles door striktere regelgeving.

Dit vraagt om uitbreiding van ons team!
Om ons volledig te kunnen richten op alle mooie toekomstplannen zijn twee nieuwe medewerkers in dienst getreden om de uitvoering in de buitendienst te versterken.

Jelle Gravekamp: zijn werkzaamheden zullen in grote lijnen in de regio Zuidwest Nederland plaatsvinden.

Dinesh Ramdin: zijn werkzaamheden zullen in grote lijnen in de regio Noord Holland plaatsvinden. 

---

Bewustwording  Integrated Pest Management (IPM) door opdrachtgevers.

Zoals bekend wordt door Mega-Des in al haar werkzaamheden uitgegaan van IPM.   Bij overlast van plaagdieren wordt altijd gestart met een risico analyse waarin gekeken wordt naar de omstandigheden waardoor plaagdieren in en rond gebouwen zich kunnen manifesteren.
Onderzoek wordt gedaan naar aspecten op het gebied van bouwkundige tekortkomingen (hoe kunnen dieren binnenkomen?), hygiëne (is er voedsel aanwezig voor plaagdieren?) en logistiek (waar kunnen dieren nestelen en wat zijn de klimatologische omstandigheden?).
Aan de buitenzijde wordt de staat van de groenvoorziening ook als eventueel risico  onderzocht (te hoge en dichte begroeiing tegen gebouwen).

Met name woningeigenaren en verenigingen lieten in het verleden alleen 1 woning of ruimte behandelen door het uitzetten van giftige middelen.  
Als er geen risicoanalyse wordt uitgevoerd en gebreken worden opgelost heeft dit totaal geen zin, de overlast verdwijnt niet en het werkt alleen resistentie tegen de bestrijdingsmiddelen in de hand, stress bij bewoners, onnodig dierenleed en uiteindelijk nemen de klachten van bewoners alleen maar toe.

Steeds meer vindt er overleg plaats over een totaalaanpak met als uitgangspunt IPM. Opdrachtgevers in het algemeen zijn zich meer bewust van een aanpak welke duurzaam, milieuvriendelijk en oplossingsgericht is.
Een goede ontwikkeling!

---

Dieptereiniging voor professionele keukens

Wat is dieptereiniging? In het kader van IPM is Mega-Des een samenwerking aangegaan met een gespecialiseerd bedrijf welke dieptereinigingen uitvoert. Dieptereiniging is een periodieke grondige reiniging, waarbij ook op moeilijk bereikbare plaatsen wordt gereinigd. Apparatuur wordt indien nodig los van de wand gehaald om er ook achter, onder en tussen te kunnen reinigen. Na reiniging wordt alle apparatuur weer teruggeplaatst …

Meer lezen.

---

Dakgootpreventie en expertise plaagdierbeheersing.

Dakgootpreventie is een aanwinst voor het onder meer schoonhouden van dakgoten waardoor verstoppingen en lekkage niet meer voorkomt. Toegevoegde waarde van dit systeem is de wering van plaagdieren die nestgelegenheden zoeken onder dakpannen, zonnepanelen en open damwanden.

Mega-Des is de expert in het herkennen en oplossen van problemen die kunnen c.q. zijn ontstaan door onder meer mussen, kauwen, ratten en muizen. Met name steenmarters zijn een opkomend probleem.

Steenmarters zijn conform de Natuurwet een beschermde diersoort welke alleen geweerd mogen worden. Eenmaal in woningen kunnen zij voor forse overlast zorgen. Geluidsoverlast, stank en overlast van vliegen die op de kadavers af kunnen komen.  De steenmarter kan op deze manier uw woongenot danig beïnvloeden. Weren mag, mits men er van overtuigd is dat er geen jongen in het nest aanwezig zijn, dit is veelal van maart tot en met juni.

Indien er overlast van vogels, knaagdieren of steenmarters wordt vastgesteld kunt u de expertise van Mega-Des inhuren voor  onderzoek  en advies  om problemen te voorkomen.

Voor meer informatie over de toepassingen die wij voor u kunnen uitvoeren kunt u vinden op de  site van Dakgootpreventie of www.megades.nl/wering/

---

Stalbranden en plaagdierbeheersplan.

De laatste tijd is er veel in het nieuws over stalbranden in de agrarische sector. Enorme branden en veel dieren die in deze inferno’s aan een vreselijk einde komen.

Ook een oorzaak kan zijn…de overlast van muizen en ratten in en rond deze stallen.
Deze dieren moeten knagen om de knaagtanden kort te houden, dit gebeurt op grote schaal en er zijn legio voorbeelden waardoor er kortsluiting ontstaat omdat een muis of rat een elektrakabel doorknaagt.

Er gaan nu stemmen op, met name vanuit de verzekeringswereld, om een diepgaand onderzoek te laten uitvoeren naar de oorzaak van stalbranden. Mega-Des pleit ervoor om met name de risico’s van knaagdieren hierin te betrekken. Als de agrariërs een plaagdierbeheersplan hebben kan dit risico voor een groot deel worden ondervangen.
Verzekeraars kunnen dan wellicht een korting op de premie overwegen omdat dit risico dan is geëlimineerd.

---

producten in onze webshop!

Op de site www.ongedierteoutlet.com zijn relevante middelen en materialen te koop voor zowel de particuliere als de zakelijke markt.
Ook nieuw, door Mega-Des ontwikkelde materialen, zijn op deze site in te zien en aan te schaffen. Het is een makkelijk toegankelijke site waar via een beveiligde omgeving kan worden betaald.

Neem eens een kijkje in onze webwinkel. 

---